ตามต้นทุนของประเทศจีนมีความรับผิดชอบในการลดราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ตามต้นทุนของประเทศจีนมีความรับผิดชอบในการลดราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากประสบปัญหาศูนย์แปลเอกสารการสะสมและทุ่มตลาดผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาอย่างมีข่าวดีก็คือมีวิธีง่าย ๆ ในการลงทุนในพลังงานที่ยั่งยืนผ่านทั้งและกองทุนรวมที่กำหนดเป้าหมายภาคทั่วโลกพลังงานที่ยั่งยืนกองทุนที่เน้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการเปิดรับ 36% ในอเมริกาเหนือ, 24% ที่ได้รับจากยุโรปและ 24% ที่ได้รับจากเอเชียกองทุนที่มีความหลากหลายซึ่งมีการเปิดรับ 25% ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, 24% ที่ได้รับจากอเมริกาเหนือและการได้รับ 16 เปอร์เซ็นต์ในเอเชียกองทุนที่เน้นการลงทุนลมที่มีการเปิดเผย 69% ไปยังยุโรป, 12% การสัมผัสกับเอเชียแปซิฟิกและการสัมผัส 11% ไปยังอเมริกาเหนือที่หลากหลายซึ่งมีการเปิดรับ 53% ในอเมริกาเหนือ, 30% สู่ยุโรปและ 6% ในเอเชียกองทุนที่มีความหลากหลายโดยมีการเปิดเผย 33% ไปยังยุโรป 31 เปอร์เซ็นต์ในอเมริกาเหนือและ 18% ในเอเชียกองทุนรวมพลังงานที่ยั่งยืนกองทุนที่ไม่หลากหลายซึ่งลงทุนในบริษัททั้งในและต่างประเทศในภาคพลังงานทางเลือกกองทุนที่หลากหลายที่ลงทุนลงทุนในการผลิตพลังงานทางเลือกหรือศูนย์แปลเอกสารเทคโนโลยีรวมถึงชื่ออย่างข้อควรพิจารณาที่สำคัญพลังงานที่ยั่งยืนทั่วโลกอาจเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตลงทุนต่างชาติควรพิจารณาตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงเกือบร้อยละ 50 ในช่วงเวลาห้าปีที่นำไปสู่ปี 2015 นัยสำคัญแต่การลดต้นทุนศูนย์แปลเอกสารที่อ่อนลงก็ลดลงเช่นกัน

เนื่องจากขนาดของระบบและประสิทธิภาพของโมดูลเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำไปสู่ปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์โครงการพลังงานที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านเครดิตภาษีเงินช่วยเหลือและมาตรการทางการเงินอื่น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *